Kościół Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej

Klasztor Jezuitów

Świętolipska Matka
Jednośći Chrześcijan

koronowana
11 sierpnia 1968 roku

Archidiecezja Warmińska

Obraz MB

Wieś Święta Lipka jest położona między jeziorem Dejnowa i jeziorem Wierzbowskim, 6 km na południowy wschód od Reszla, przy drodze Reszel – Kętrzyn.
Początki sanktuarium oraz kultu Matki Bożej w Świętej Lipce sięgają XIII wieku. Według legendy w Kętrzynie był więziony człowiek skazany na śmierć. Nie mając znikąd ratunku, pomny słów swojej matki, w gorącej modlitwie prosił o pomoc Najświętszą Marię Pannę. W przeddzień egzekucji we śnie przyszła do niego śliczna Pani i z kloca drewna, który miał pod głową kazała wyrzeźbić Jej wizerunek. Skazaniec, który dotychczas nie umiał rzeźbić, przez noc wykonał piękną statuetkę Matki Bożej. Dzięki widocznemu dla sędziów znakowi łaski Bożej, został następnego ranka ułaskawiony. Wracając z więzienia, umieścił figurę na przydrożnej lipie, w pobliżu Reszla. Wkrótce na tejże lipie pasterzom wypasającym owce nad brzegami pobliskiego jeziora objawiła się Matka Boża. Tradycja mówi o licznych łaskach, jakich doznała okoliczna ludność. Do lipy zaczęło podążać coraz więcej ludzi. Mnożyły się łaski i cuda, a lipę z figurą Matki Bożej otoczono murem. W ten sposób powstała pierwsza kapliczka. Już w roku 1412 przydzielono jej stałego kapłana, który miał opiekować się świętym miejscem i wiernymi przybywającymi tu z Warmii i Mazur. Krzyżacy po przejściu na protestantyzm zaczęli prześladować przybywających pielgrzymów. W 1524 roku ścięto i spalono lipę wraz z figurą, zburzono mur, a dla odstraszenia pielgrzymów postawiono szubienicę. W wieku XVII wystąpienia króla polskiego zmusiły lenników pruskich do przestrzegania wolności religijnej.
W 1639 roku przybyli do Świętej Lipki ojcowie jezuici. Renesans kultu maryjnego rozpoczął się wkrótce po ich przybyciu i odbudowaniu kaplicy. Jezuici umieścili w miejscu spalonej lipy ołtarz z obrazem Matki Bożej, który od XVII wieku cieszy się niesłabnącym kultem. Wizerunek Madonny jest kopią Matki Bożej Salus Populi Romani z bazyliki rzymskiej. Jest to dzieło namalowane przez niderlandzkiego malarza Bartłomieja Pensa w roku 1640. Obraz bardzo szybko zasłynął cudami. W latach 1640-1658 zanotowano około sześciuset wysłuchanych próśb i wiele uleczeń. Sanktuarium świętolipskie odwiedzali polscy królowie: Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski. Królowa Marysieńka ofiarowała własnoręcznie wyhaftowany ornat.
W 1681 roku ojcowie jezuici przystąpili do budowy nowej świątyni, którą konsekrował w roku 1693 biskup warmiński Stanisław Zbąski.
W okresie zaborów Święta Lipka stała się, obok Gietrzwałdu, główną oazą polskości i wiary dla mieszkańców Warmii i Mazur. Polscy kaznodzieje aż do hitlerowskiego zakazu w 1939 roku głosili tu kazania w języku polskim; do tego roku działała tu polska szkoła.
Dodatkową atrakcją są w Świętej Lipce przepiękne organy z przedstawioną sceną Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. W świętolipskiej szkole muzycznej uczył się Feliks Nowowiejski. Tu powstała jego muzyka do "Roty" Marii Konopnickiej.
11 sierpnia 1968 roku prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński dokonał uroczystej koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętolipskiej. Współkoronatorem był Karol kardynał Wojtyła.

Swieta_Lipka_07.jpg
Swieta_Lipka_06.jpg
Swieta_Lipka_13.jpg
Swieta_Lipka_05.jpg
Swieta_Lipka_03.jpg
Swieta_Lipka_01.jpg
Swieta_Lipka_02.jpg
Swieta_Lipka_04.jpg
Swieta Lipka 9.jpg
resources/Swieta Lipka.jpg
Swieta Lipka11.jpg
resources/Swieta Lipka16.jpg